2016 ALES SONBAHAR DÖNEMİ SONUÇ SORGULAMA

2016-ALES SONBAHAR DÖNEMİ SONUÇ SORGULAMA

2016-AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI SONBAHAR DÖNEMİ SONUÇ SORGULAMA

2016- ALES Sonbahar Dönemi Başvuru Tarihleri: 27.09.2016-10.10.2016

2016-ALES Sonbahar Dönemi’ne  27 Eylül-10 Ekim 2016 tarihleri arasında başvurabilirsiniz. Sınava; bir lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar, lisans programını bitirenler ile denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurt dışında lisans eğitimi görmüş olanlar başvurabilirler.Başvurular elektronik ortamda alınacaktır. Sınava katılmak isteyen adaylar 2016-ALES  Kılavuzu ve 2016-ALES Aday Başvuru Formu’na başvuru süresi içinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebilirler.Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır. Adaylar, başvuru işlemini yaptıktan sonra sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır.2016-ALES SONBAHAR DÖNEMİ SONUÇ SORGULAMA

2016- ALES Sonbahar Dönemi Sınav Tarihi: 20.11.2016

2016-ALES Sonbahar Dönemi 20 Kasım 2016 tarihinde saat 09:30’da yapılacaktır. Sınav süresi 2,5 saat (150 dakika)dır. Sınavda sayısal ve sözel bölümden oluşan testler uygulanacaktır.

Sınav, 81 il merkezi ile Lefkoşa’da (sadece İlkbahar Dönemi Sınavı) ve Bişkek’te (Kırgızistan) yapılacaktır. Bişkek’te sınav Türkiye saatiyle 09.30’da başlayacaktır. Bu sınavın sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren üç yıl süreyle geçerlidir .Adaylar sınava gelirken yanlarında ilgili döneme ait 2016-ALES Sınav Giriş Belgesi ile nüfus cüzdanı veya süresi geçerli pasaportlarını bulundurmak zorundadırlar.

2016-ALES Sonbahar Dönemi Sınav Giriş Belgesi’ne https://ais.osym.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

2016- ALES Sonbahar Dönemi  Sınav Sonuç Açıklama Tarihi: 01.12.2016

2016- ALES Sonbahar Dönemi  sınav sonuçları 1 Aralık 2016 tarihinde açıklanacaktır.

2016- ALES Sonbahar Dönemi Sonuç Sorgulama: 2016- ALES Sonbahar Dönemi sınav sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr  adresini tıklayarak öğrenebilirsiniz.

Pay