ASKİ ADANA SU ABONELİĞİ

ASKİ ADANA SU ABONELİĞİ

Aski Adana

Adana su ve Kanalizasyon İdaresi ‘su aboneliği’ başvurusunda bulunacak kişilerden prosedür gereği bazı evrakları istemektedir. Su aboneliğin başlayabilmesi için aşağıdaki evrakların eksiksiz bir şekilde  Adana su ve Kanalizasyon İdaresine getirilmesi gerekmektedir.

ASKİ Adana il ve ilçelerinde su aboneleri işlemlerini gerçekleştirmek üzere işlem merkezleri kurmuştur.

Bunlar aracılıyla, istenilen belgelerin getirilmesi durumunda ASKİ su abonelik,Aski iş yeri aboneliği ,Aski inşaat aboneliği,Aski su aboneliği devri,Aski engelli indirimi vb. işlemlerini kolayca halledebilirsiniz.

Aski Adana su aboneliğinde istenen belgeler:

adana-aski

1) İLK ABONELİKTE;

a- Aski ADANA  Mesken Aboneliği İçin

1- KİMLİK FOTOKOPİSİ
2-TAŞINMAZA AİT YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ
3- TAPU FOTOKOPİSİ (KİRACI İSE KİRA SÖZLEŞMESİ ve MÜLK SAHİBİ KİMLİK FOTOKOPİSİ)
4- DEPREM SİGORTASI (DASK) (Yapı Kullanma İznine Tabi Meskenler İçin)
5- KOMŞU ABONE NO
NOT: Su sayacının faturası (Bilgi için) istenmektedir.

b-Aski ADANA  İşyeri Aboneliği İçin:

1- KİMLİK FOTOKOPİSİ (TÜZEL KİŞİLERDE NOTER TASDİKLİ İMZA SİRKÜSÜ)
2- TAŞINMAZA AİT YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ
3- TAPU FOTOKOPİSİ (KİRACI İSE KİRA SÖZLEŞMESİ ve  MÜLK SAHİBİ KİMLİK FOTOKOPİSİ)
4- DEPREM SİGORTASI (DASK) (Kat Mülkiyeti Kanununa Tabi İşyerleri İçin)
NOT: Su sayacı faturası, işyeri açma ruhsatı veya vergi levhası (Bilgi için) istenmektedir.
NOT: Müstakil işyeri ve iş hanlarından DASK istenmez

c- Aski İnşaat Şantiye Aboneliği İçin:

1- KİMLİK FOTOKOPİSİ (TÜZEL KİŞİLERDE NOTER TASDİKLİ İMZA SİRKÜSÜ)
2- YAPI RUHSATI
3- TAPU FOTOKOPİSİ
4- İNŞAATI ŞİRKET YAPIYORSA KAT KARŞILIĞI İNŞAAT DÜZENLEMESİ
NOT: Su sayacının faturası (Bilgi için) istenmektedir.

d- Aski Resmi Abonelik İçin İstenen Evraklar:

1- İLGİLİ KURUMUN ABONELİK YAPILMASINA DAİR BİR ÜST YAZISI
2- ABONELİK İŞLEMİNİ  TAKİP EDECEK PERSONELİN KİMLİK FOTOKOPİSİ
3- YAPI KULLANIM İZİN BELGESİ
4- TAPU FOTOKOPİSİ
3- SAYAÇ SERİ NO
3- KOMŞU ABONE NO

e- Aski Ksub Su Aboneliği İçin İstenilen Evraklar:

1- TAPU FOTOKOPİSİ
2- KİMLİK FOTOKOPİSİ(Tüzel Kişilerde Noter Tasdikli İmza Sirküsü)
3- YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ
4- ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YERALTISUYU KULLANMA BELGESİ
4- SAYAÇ NUMARASI
4- KOMŞU ABONE NO

2-) Aski ADANA devir işlemleri

1- KİMLİK FOTOKOPİSİ (TÜZEL KİŞİLERDE NOTER TASDİKLİ İMZA SİRKÜSÜ)
2- TAPU FOTOKOPİSİ (KİRACI İSE KİRA SÖZLEŞMESİ ve  MÜLK SAHİBİ KİMLİK FOTOKOPİSİ)
3- DEPREM SİGORTASI (DASK)(Kat Mülkiyetine Tabi İşyeri ve Meskenler İçin)
4- ABONE NO

Aski ADANA engelli indirimi FAYDALANMAK İÇİN İSTENİLEN EVRAKLAR :

1- MÜRACAAT DİLEKÇESİ
2- TC KİMLİK FOTOKOPİSİ
3- NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ
4- TC BAŞBAKANLIK ENGELLİ KİMLİK KARTI
5- ANNE,BABA,KARDEŞ ADINA İNDİRİMDEN FAYDALANMAK İÇİN MAHKEME VASİ TAİNİ KARAR FOTOKOPİSİ
6- ABONE NO
Not: İndirim sadece 1 mesken aboneliği için geçerlidir.

Son arananlar:

adana su abonelik
Pay