CLK ULUDAĞ ELEKTRİK ABONELİK İÇİN GEREKLİ BELGELER

CLK ULUDAĞ ELEKTRİK ABONELİK İÇİN GEREKLİ BELGELER

CLK Uludağ Elektrik Aboneliği nasıl olunur?

CLK Uludağ Elektrik Abonelik işlemleri için iki şart vardır :

1) Bağlantı Anlaşması
2) Perakende Satış Sözleşmesi

Bağlantı anlaşması ve perakende satış sözleşmesi imzalanmış olan yerde elektrik abonelik işlemleri tamamlanmış olur.

CLK Uludağ Elektrik Perakende Satış Sözleşmesi İçin Neler Yapmalıyım?
Perakende satış sözleşmesi; bağlantı anlaşması mevcut olan (enerji müsaadesi verilmiş ve enerji bağlantısının yapılmasına ilişkin anlaşması yapılmış) tesis veya kullanım yeri için, müşterinin elektrik enerjisi ve/veya kapasite ile hizmet alımına yönelik koşul ve hükümleri kapsayan perakende satış Şirketi (CLK Uludağ) ile müşteri arasında yapılan sözleşmedir.

CLK Uludağ Elektrik Perakende Satış Sözleşmesi Başvurusu ve İstenilecek Belgeler

Perakende satış sözleşmesi başvurusu;CLK ULUDAĞ ELEKTRİK ABONELİK İÇİN GEREKLİ BELGELER

 • Mülk sahibi ve/veya sahipleri veya vekili,
 • Mülk kiraya verilmiş ise belgelenmesi kaydıyla kiracı tarafından yapılır.

Perakende satış sözleşmesi için başvurunun yapılma şekli;

Yeni bir kullanım yeri için bağlantı anlaşması yapmış olan kullanıcılar,
Bağlantı anlaşması mevcut olan kullanım yerlerindeki kullanıcı (müşteri) değişikliklerinde yeni kullanıcılar, tarafından abonelik talebini içeren dilekçe ile gerekli bilgi ve belgeler ibraz edilerek CLK Uludağ’ın ilgili birimlerine başvurulur.

ABONE GRUPLARI
1)CLK Uludağ Elektrik sanayi abone gurubu için istenen belgeler:
6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununda tanımı yapılan ve ilgili resmi kuruluşça onaylı sanayi sicil belgesini ibraz eden sanayi işletmeleri bu abone grubu kapsamındadır. Sanayi abone grubundan faydalanabilmek için istenilen belgeler

 • Bağlantı anlaşması ve perakende satış sözleşmesi şartlarının sağlanması,
 • Vergi levhası,
 • Ticaret sicil gazetesi
 • Sanayi sicil belgesinin dilekçeyle birlikte ibrazı(Kapasite raporu da gereklidir.)

2)CLK Uludağ Elektrik Mesken abone gurubu için istenen belgeler: Mesken olarak kullanılan; müstakil binalar, apartmanlar ve apartmanlar içindeki bağımsız bölümler, konut kooperatifleri ve konut siteleridir. Bu yerlerin kalorifer, asansör, hidrofor, merdiven otomatiği, kapıcı dairesi vb. gibi ölçümleri ayrı sayaç ile yapılan ortak kullanım yerleri, ibadethanelerin ısıtma ve soğutma amaçlı tüketimleri ile müştemilatı niteliğindeki lojman ve benzeri yerleri mesken abone grubu kapsamındadır. Mesken abone grubundan faydalanabilmek için istenilen belgeler;

 • Bağlantı anlaşması ve perakende satış sözleşmesi şartlarının sağlanması,
 • Yapı kullanma izin belgesi,

3)CLK Uludağ Elektrik Ticarethane abone gurubu için istenen belgeler: Yukarıda belirtilen diğer ana ve alt abone grupları kapsamına girmeyen tüm tüketiciler bu abone grubu kapsamındadır.

Ticarethane abone grubundan faydalanabilmek için istenilen belgeler;

 • Bağlantı anlaşması ve perakende satış sözleşmesi şartlarının sağlanması,
 • Yapı kullanma izin belgesi,
 • Vergi levhası,
 • Ticaret sicil gazetesi
Pay