GEDİZ ELEKTRİK-ABONELİKTE İSTENEN BELGELER

GEDİZ ELEKTRİK-ABONELİKTE İSTENEN BELGELER

GEPSAŞ ilk abonelikte istenen belgeler

Perakende satış sözleşmesi

Perakende satış sözleşmesi görevli perakende satış şirketi ile müşteri arasında imzalanır.

 

Perakende satış sözleşmesi başvurusu
1. Mülk sahibi ve/veya sahipleri veya vekili,
2. Mülk kiraya verilmiş ise yazılı beyan etmesi kaydıyla kiracı veya vekili,
3. Kalorifer, asansör, hidrofor, merdiven otomatiği, kapıcı dairesi ve bunun gibi ölçümleri ayrı sayaç ile yapılan ortak kullanım yerleri için yönetim kurulları veya yöneticilikler,
tarafından yapılır.

Gediz elektrik ilk abonelikte istenen belgeler

Perakende satış sözleşmesi yapacak gerçek veya tüzel kişilerden, aşağıda (A) bendinde tüm abone gruplarını kapsayan ortak bilgi ve belgelerden müşterinin durumlarına ilişkin olanlar ile talep edilen abone grubuna ilişkin olarak (B) bendinde yer alan bilgi ve belgeler istenir.GEDİZ ELEKTRİK BORÇ FATURA SORGULAMA
A) Ortak bilgi ve belgeler
– T.C. kimlik numarasını,
– Kimlik bilgilerini,
– Mülkiyetin kime ait olduğunun,
– Elektrik kullanılacak yerin adresini,
iş yeri açan gerçek ve tüzel kişilerden ayrıca,
– Ticaret unvanlarını,
– Vergi kimlik numaralarını,
– Bağlı bulundukları vergi dairesi adını,
– Ticaret unvanlarını, ticaret sicil numaralarını ve ticaret sicil kaydını yaptıkları ticaret sicil memurluğunun adını,

belirtmeleri istenir.

6305 sayılı Afet Sigortaları Kanununun 10 uncu maddesine göre zorunlu deprem sigortası yaptırma zorunluluğu olan kullanım yerleri için aynı kanunun 11 inci maddesine istinaden  zorunlu deprem sigortası poliçesinin ibraz edilmesi istenir.
Yukarıdaki bilge ve belgelerle en yakın Gediz Elektrik genel merkezine başvurmanız halinde ,elektrik bağlantınız en geç 48 saat içinde yapılacaktır.
Pay