İSU Kaçak Su İhbarı

İSU Kaçak Su İhbarı

Kaçak su nedir?

İSU’ya ait su taşıyan borulardan veya şube yolundan idareye ait kuyu veya kaynaktan delerek, boru döşeyerek, motor bağlayarak vb .surette su temin etmek, abone iken sayaçsız veya sayacı işletmeyecek her hangi bir yolla su temin etmek gibi yasal olarak ta suç sayılan bu tür işlemler kaçak su olarak tanımlanmaktadır.

İSU Kaçak su ihbarı nasıl tespit edilir?

Kaçak ve usulsüz su kullanımı olayı en az iki Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdare personeli tarafından mahallinde yapılacak araştırma ve soruşturma sonucu bir tutanakla tespit edilir. Tutanak 3 suret olarak hazırlanır. İlgilinin de imzası alınarak bir suret ilgiliye bırakılır. İlgilinin bulunmaması veya imzalamaktan çekinmesi halinde tutanak üzerine bu durum tespit edilerek bağımsız bölümüne veya işyerine veya yöneticisine bırakılır.İSU Kaçak Su İhbarı

Hakkında tutanak düzenlenen kullanıcı 7 gün içerisinde Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresine başvurup, tutanakta belirtilen filliyle ilgili işlemleri yapmak ve hesaplanacak cezayı ödemek zorundadır. Yapmaması halinde Abonesi olanların abone sözleşmesi iptal edilir ve borcun tahsilatı için yasal yollara başvurulur.

Kocaeli Kaçak su ihbarı nasıl yapılır?

Kaçak su kullananları ihbar etmek vatandaşlık görevidir. İhbar edenin kimlik bilgisinde gizlilik ilkesi esastır.Kaçak ve usulsuz su kullanımını İSU müşteri hizmetleri birimini arayarak ihbar edebilirsiniz.

İSU KAÇAK İHBAR TELEFONU İÇİN TIKLAYINIZ..

Pay