KASERİGAZ DOĞALGAZ ABONELİĞİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

KAYSERİGAZ DOĞALGAZ ABONELİĞİ İÇİN İSTENENLER

Kayseri il ve ilçelerini kapsayan bölgede doğalgaz dağıtım ve tedarikçisi konumunda olan Kayserigaz; yasal prosedür gereği doğalgaz abonelerinden bazı evrak ve belgeleri talep etmektedir. Bu bilgi ve belgeleri hazırlayan kişiler doğalgaz abonelik başvurusunda bulunabilirler.

Kayserigaz doğalgaz abonelik başvurusu için istenen belgeler nelerdir?


Binanızda doğalgaz abonesi varsa;
1. Nüfus cüzdanı beyanı  (T.C. kimlik numaralı),
2. Binanıza ait tesisat numarası gerekir.
Ticari aboneliklerde yukarıda yer alan evraklara ilave olarak;
1.Vergi levhası, ticari sicil no,
2.Ticari müşterinin şirket olması halinde ;
Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin ilgili nüshası, yetki belgesi,
Şirket kaşesi, imza sirküleri gerekir.
NOT: Merkezi sistem abonelikleri, apartman yönetimi adına yapılmakta olup bu durumda, ilgili apartmanın % 100 abone olma zorunluluğu vardır.KASERİGAZ DOĞALGAZ ABONELİĞİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

Binanızda doğalgaz abonesi yoksa;
1. Enerji Performansı Yönetmeliği’nin düzenlediği şekli ile 05.12.2009 tarihinden sonra yapı ruhsatı almış binaların ısınma şekli ruhsatta belirtilen şekli ile uygulanacağından yapı ruhsatlarının getirilmesi,
2. 05.12.2009 tarihinden önce yapı ruhsatı almış binalarda tercih edilen ısınma şeklinin merkezi yada bireysel olacağı ile ilgili apartman kararında;
a-) Farklı bir yakıtla ve merkezi sistemle ısınılırken, ferdi sistemle doğal gaza geçmek isteyen kat maliklerinin;
Toplam inşaat alanı 2000 m‘nin altında ise kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile karar almaları,
Toplam inşaat alanı 2000 m ve 2000 m‘nin üzerinde olan yerlerde ise  kat maliklerinin oy birliği ile karar almaları ve karara esas teşkil eden inşaat alanı tapuya kayıtlı yönetim planı, belediye ruhsatı v.s. gibi resmi evrakla belgelemeleri,
b-) Farklı bir yakıtla ve merkezi sistemle ısınılırken; doğalgazla merkezi ısıtma sistemine geçmek  için kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu karar almaları,
c-) Farklı bir yakıtla ve ferdi sistemle ısınmakta olan yerlerde; ferdi sistemle doğal gaza geçmek için  kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu karar almaları,
d-) Farklı bir yakıtla ve ferdi sistemde ısınılırken;  merkezi sistemle doğalgaza geçmek isteyen kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile karar almaları,
NOT: Apartman kararının, binanın 8 bağımsız bölümden az yâ da bina sahibinin tek kişi olması halinde dilekçe ile alınması gerekir. Binanın 8 ve 8’den fazla bağımsız bölümü olması durumunda ise kararın, noter tasdikli apartman karar defterine kaydedilerek alınması gerekir.
3. Müracaat eden kişi ev sahibi ise tapu fotokopisi, kiracı ise noter tasdikli muvafakat dilekçesi,
4. Nüfus cüzdanı beyanı  (T.C. kimlik numaralı),
5. Adresli elektrik veya su faturası
Not: Abonelik bedeli müracaat sırasında alınır.
(EPDK Kurul Kararı Gereğince Her Yıl Belirlenen Tutar)


Kayserigaz Güvence bedeli-Kayserigaz Bağlantı bedeli öğrenmek için tıklayınız..

KAYSERİGAZ MÜŞTERİ HİZMETLERİ TELEFONU  İÇİN TIKLAYINIZ..

KAYSERİ DOĞALGAZ BORÇ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ..

Pay