ŞUSKİ SU ABONELİĞİNDE İSTENEN BELGELER

ŞUSKİ İLK ABONELİK İŞLEMLERİNDE İSTENİLECEK BELGELER

Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi su abonelik işlemlerinde yasal prosedür gereği bazı belgeleri talep etmektedir.İstenen belgeler binanın yaşına ve türüne göre farklılık göstermektedir.

Tüm bu başvurular için; Evrakların eksiksiz tamamlanıp  Şube Müdürlüklerimize müracaat edilmesi gerekmektedir.

A. MESKENŞUSKİ SU ABONELİĞİNDE İSTENEN BELGELER

1. Yapı Kullanma İzin Belgesi

2.  (Kiracı için) Mülk Sahibi T.C. Kimlik Numarası

3. Noter onaylı vekaletname aslı  (Müracaat sahibi sözleşme imzalamaya gelemiyor ise)

4. Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi (6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu Kapsamındaki Binalardan)

5. Tapu fotokopisi

GEÇİCİ MESKEN

 Geçici 11.Madde:

26.07.2008 tarihine kadar yapı(inşaat) ruhsatı alınmış ve buna göre yapılmış olup, kullanma izni verilmeyen ve alınmayan yapılara; yol, elektrik, su, telefon, kanalizasyon, doğalgaz gibi altyapı hizmetlerinin birinin veya bir kaçının götürüldüğünün belgelenmesi halinde, ilgili yönetmelikler doğrultusunda fenni gereklerin yerine getirilmiş olması ve bu maddenin yayımı tarihinden itibaren başvurulması üzerine kullanma izni alıncaya kadar ilgili mevzuatta tanımlanan ait olduğu abone gurubu dikkate alınarak geçici olarak su bağlanabilir. Bu kapsamda ilgili belediyeden su kesilmesi talebinin söz konusu olması halinde abonelik iptal edileceğinden su bağlanması herhangi bir kazanılmış hak teşkil etmez. Ancak, yapı (inşaat) ruhsatı alınmış ve buna göre yapılmış olma şartı 12.10.2004 tarihinden önce yapılmış olan yapılarla ilgili olarak uygulanmaz.

26/07/2008 tarihinden önce yapılan abonelikler de ait olduğu guruba dönüştürülür.

Geçici aboneler ait oldukları abone gurubuna göre  tarifelendirilir. denilmektedir.

ŞUSKİ Tarifeler Yönetmeliğinin 7. Maddesinin (j) bendine istinaden; inşaat ruhsatı almış ve inşaatı bitmiş fakat iskanı almamış yapılar için geçici abonelik verilir ve inşaat abone tarifesi uygulanır.

12.10.2004 öncesi yapılan yapılar ile ilgili

1.  (Kiracı için) Mülk Sahibi T.C. Kimlik Numarası

2. Emlak Beyan Sureti

3. Telefon, Elektrik, Doğalgaz, Su faturası örneği

4. Noter onaylı vekaletname aslı  (Müracaat sahibi sözleşme imzalamaya gelemiyor ise)

5. Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi (6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu Kapsamındaki Binalardan)

12.10.2004 ile 26.07.2008 arası yapılan yapılar ile ilgili

1. İnşaat Ruhsatı Fotokopisi

2. (Kiracı için) Mülk Sahibi T.C. Kimlik Numarası

3. İlgili Belediyesinden, yapı denetim firmasınca veya proje müellifince inşaat ruhsatına uygun yapıldığına dair belge

4. Telefon, Elektrik Doğalgaz, Su faturası örneği

5. Noter onaylı vekaletname aslı  (Müracaat sahibi sözleşme imzalamaya gelemiyor ise)

6. Zorunlu Deprem Sigortası  Poliçesi (6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu Kapsamındaki Binalardan)


B. TİCARETHANE

1. Yapı Kullanma İzin Belgesi,

2. (Kiracı için) Mülk Sahibi T.C. Kimlik Numarası

3. Noter onaylı vekaletname aslı  (Müracaat sahibi sözleşme imzalamaya gelemiyor ise)

4. Zorunlu Deprem Sigortası  Poliçesi (6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu Kapsamındaki Binalardan)

5. Tapu Fotokopisi


C.İNŞAAT

1. İnşaat Ruhsatı Fotokopisi

2. Noter onaylı vekaletname aslı  (Müracaat sahibi sözleşme imzalamaya gelemiyor ise)

3. Su bağlanacak Kısma Sayaç Kutusu

ŞUSKİ MÜŞTERİ HİZMETLERİ TELEFON NUMARASI İÇİN TIKLAYINIZ..

Pay