TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETLERİ

TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETLERİ

Satın aldığınız herhangi bir mal veya hizmetin ayıplı (kusurlu-Hatalı) olduğunu fark ettiğinizde ilk olarak o mal veya hizmeti temin ettiğiniz satıcı veya aracı ile iletişime geçmeniz gerekir. Sorunu çözemiyor ve karşı taraf yapması gerekenleri yerine getirmiyorsa, firma yetkilileri ile görüşerek taleplerinizi iletebilirsiniz.

Taleplerinizi,  yasal haklarınızı (malın iadesi, malın yenisi ile değiştirilmesi, malın tamiri, malın özürü kadar değerinden indirilmesi) bildiğinizi ve seçimlik haklarınızdan hangisini tercih ettiğinizi belirtiniz.

Bütün bu yolları deneyip , Tüketici lehine bir sonuç alamadıysanız, mal ya da hizmeti satın aldığınız yerde bulunan;Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerine,Tüketici Mahkemelerine,başvurmalısınız.Böyle bir durumda hakkınızı aramamanız başka tüketicilerin de benzer mağduriyetlere uğramasını engellemesi bakımından toplumsal bir görevdir de.

HAKEM HEYETLERİ VE TÜKETİCİ MAHKEMELERİ NEREDEDİR?tuketici-sorunlari-hakem-heyetlerinin-calisma-usul-ve-esaslari-300-x-150
Hakem Heyetleri illerde Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü, ilçelerde ise Kaymakamlık binalarındadır. 81 İl Müdürlüğü ile 851 ilçede Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri bulunmaktadır.
Tüketici Mahkemeleri ise her il ve ilçenin Adliye binalarında bulunmaktadır.

TÜKETİCİLER HAKEM HEYETİNE Mİ TÜKETİCİ MAHKEMESİNE Mİ BAŞVURULMALI?
Satın aldığınız ve şikayet konusu olan mal ya da hizmetin değeri 1 Ocak 2006’dan itibaren 724.99 YTL’nin (Parasal sınır her yıl DİE’nin TEFE’de meydana gelen yıllık artış oranında artırılır.) altında ise sorunun çözümü için Tüketici Sorunları Hakem Heyetine başvurmanız zorunludur. Bu durumda, hakem heyetlerinin aldığı karar bağlayıcıdır.

Hakem heyetinin lehinize verdiği karara satıcı veya sağlayıcının uymaması durumunda İcra Müdürlüğüne müracaat edebilirsiniz.Hakem heyeti kararı, aleyhinize çıktıysa 15 gün içinde Tüketici Mahkemesine itiraz edebilirsiniz. İtirazı görüşen Tüketici Mahkemesinin kararı kesindir.

Şikayet konusu olan hizmetin değeri 724.99 YTL’nin üstünde ve 1.892,63 YTL.’nin altında ise Hakem Heyetlerine başvurulabileceği gibi, Tüketici Mahkemelerine de başvurulabilir.
Ancak bu durumda, Hakem Heyetlerinin kararı delil niteliğinde olup, bağlayıcı değildir. Lehinize olan heyet kararına karşı tarafın uymaması halinde Tüketici Mahkemesine başvurmanız gerekecektir.

TÜKETİCİ ŞİKAYET BAŞVURUSU İÇİN İSTENEN BELGELER
Şikayet konusunu içeren dilekçe ve ekinde konuya ait belgelerle (fatura, satış fişi, garanti belgesi, sözleşme vb.) bizzat veya posta yolu ile başvurabilirsiniz.

Yazılı dilekçenizde,
• Satın aldığınız mal ya da hizmetin ne olduğunu, özelliklerini,
• Malın ne zaman teslim edildiğini ya da hizmetin ne zaman ve nerede verildiğini,
• Ne kadar para ödediğinizi,
• Sorunun ne olduğunu,
• Satıcı ya da sağlayıcıya durumu ilettiğinizde neler olduğunu,
• Ne yapılmasını istediğinizi anlatın.

TÜKETİCİ ŞİKAYET BAŞVURULARDAN ÜCRET ALINIR MI?

Hakem heyetlerine yapılan başvurulardan herhangi bir ücret alınmaz. Hakem heyetlerince görevlendirilecek bilirkişi ücretleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından karşılanır.
Tüketici Mahkemeleri nezdinde tüketiciler tarafından açılacak davalar her türlü resim ve harçtan muaftır.

HAKEM HEYETİ GÖRÜŞÜLME SÜRESİ? HAKEM HEYETİNDE KARAR KAÇ GÜNDE ÇIKAR?

Hakem Heyetlerine yapılan başvurular, başvuru tarih ve sırasına göre en geç 3 ay içinde karara bağlanır.
Kararlar, alındığı tarihten itibaren 5 gün içinde taraflara yazılı olarak bildirilir.
Hakem Heyeti kararlarının taraf ve sonuçlarını gösterir listeler, İllerde İl Müdürlükleri, İlçelerde Kaymakamlıklarda duyuru panolarında aylık olarak ilan edilir.

Pay