Akedaş elektrik aboneliğinde istenen belgeler

Akedaş İlk abonelikte istenen belgeler

Yasal mevzuat gereği elektrik abonelik başvurusunda bulunabilmek için bazı belgeler ile başvuruda bulunmak gerekmektedir.Mesken aboneliği ile ticarethane aboneliğinde istenen belgeler farklı olduğu için ayrı arı konu başlığı şeklinde sayfanın altında görebilirsiniz.

Aboneler istenen belgeleri eksiksiz bir şekilde tamamlayarak Akedaş Elektrik aboneliği talebinde bulunabilirler.

Akedaş mesken aboneliğinde  istenen belgeler:

 • Başvuru dilekçesi,
 • Elektrik Projesi ve Ekleri,
 • Kimlik fotokopisi,
 • Yapı kullanma izin belgesi (Eski Yapı ise BŞ. Belediyesin’ den yapının 12.10.2004 öncesinde yapılmış olduğuna Dair Resmi Yazı),
 • Tapu (fotokopisi),
 • Zorunlu Deprem Sigorta Poliçesi (DASK kapsamında olan yerler için),Akedaş
 • Yapı Ruhsatı,
 • Kodlu Aplikasyon Krokisi,
 • İşi yapan elektrikçiden alınan işe başlama ve işi bitirme belgesi,

Akedaş Ticarethane aboneliğinde  istenen belgeler:

A) Ticarethane ve Yazıhane: Tüccar ve esnafın iş görmek için kullandığı; ticarethane,  dükkan,  atölye,   depo,   ardiye  ile  doktor,  avukat, eczacı,  dişçi,  mimar  ve  mühendisler ile benzer serbest meslek sahiplerinin; yazıhane,  atölye,  laboratuvar,  özel  ve  vakıf  sağlık  kuruluşları, (Hastane, Poliklinik, Sağlık Ocağı ve Dispanser) Kamu yararına çalıştığına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı olmayan dernekler ve vakıflar, parti binaları, sendika binaları, özel okullar, vakıf okulları, dersaneler ve yurtlar ile 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununda belirtilen turizm belgeli yatırım ve işletmeler dahil turistik otel, otel, motel, pansiyon, kamping, devre mülk işletmeleri, soğukhava deposu, seralar, matbaa, et entegre tesisleri, kesimevi ve fırın (hamur pişiren) tesisleridir.(İş merkezleri ve İşhanlarındaki ortak kullanım yerleri, ticarethane ve yazıhane abone grubunda kabul edilir.)

B) Resmi Daire: 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanun’una tabi genel ve katma bütçeli dairelerin bürolarıyla kamu kurum ve kuruluşlarının ticari olmayan bürolarıdır. Bu kuruluşların üretime yönelik tesisleri aynı bina dahilinde olsa bile sanayi abone grubuna dahil edilirler.

C) Şantiye ve Geçici Aboneler: İnşaat, maden arama, çeşitli amaçlarla kazı yapma ve bunun gibi nedenlerle gerçek ya da tüzel kişilerin bu etkinliklerini sürdürmek için veya bu etkinliklerini sürdürmeyi sağlayacak kalıcı tesislerin tamamlanmasıyla varlığı sona erecek olan geçici tesisler ile İl, İlçe, Belde ve Köylerde gezici olarak kurulan sergi, fuar, sirk ve panayır aboneleridir.

Akedaş Ticarethane Aboneliğinde istenen belgeler:

 • Onaylı Proje,
 • Tapu,
 • İş Başlama ve Bitirme Belgesi(İşi Yapan Elektrikçi Hazırlıyor),
 • İnşaat Ruhsat (Madenler İçin Maden Ruhsatı),
 • Yapı Kullanma İzni (Eski Yapı ise BŞ. Beld.(KASKİ)’ den yapının 12.10.2004 öncesinde yapılmış olduğuna Dair Resmi Yazı),
 • Şirket İmza Sirküsü (Tüzel Kişiliklerin Başvurularında),
 • Ticaret Sicil Gazetesi (Tüzel Kişiliklerin Başvurularında),
 • Vergi Levhası,
 • Yekili Kişinin Kimlik Fotokopisi,
 • Resmi Daireler İçin Yetkilendirme Yazısı,
 • DASK (Deprem Sigorta Pol.),
 • Onaylı Geçici Kabul Tutanağı (Orta Gerilim Başvurular için),

Başvurunuzun hızlı sonuçlanması için istenen belgelerin eksiksiz olması çok önemlidir!!

Pay