Aras edaş abonelik için gerekli belgeler

Aras edaş abonelik için gerekli belgeler

Aras edaş bağlantı anlaşması; 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında yeni bir tesis veya kullanım yerine elektrik enerjisi taleplerinde, tesis veya kullanım yerinin dağıtım sistemine bağlantısına ilişkin koşul ve hükümleri kapsayan dağıtım lisansı sahibi “Aras Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi” ile dağıtım sistemi kullanıcısı (müşteri) arasında yapılan anlaşmadır.

Yeni bir tesis veya kullanım yeri için dağıtım sistemine bağlanmak suretiyle elektrik enerjisi temin etmek isteyen gerçek veya tüzel kişi, bulunduğu dağıtım bölgesindeki şirketimize bağlantı başvurusu dilekçesi ile doğrudan başvurur.

Aras edaş abonelik için gerekli belgelerAras edaş abonelik için gerekli belgeler

 1. Tapu fotokopisi veya yapı ruhsatı (Yapı ruhsatının geçerlilik süresi 5 yıldır)
 2. Kimlik fotokopisi
 3. Kiracı var ise kira sözleşmesi
 4. Elektrik dosyası (Elektrikçiler odasınca verilen iş başlama- bitirme dosyası)
 5. Zorunlu deprem sigortası poliçesi

Aras edaş bağlantı anlaşmasında yer alan adresteki kullanım yeri var olduğu sürece, bağlantı anlaşması yürürlükte kalır ve söz konusu kullanım yerindeki müşteri değişikliği halinde yeni bir bağlantı anlaşması yapılması talep edilmez.

Aras edaş dağıtım bağlantı anlaşması yapmaya yetkili kişiler; mülk sahibi ve/veya sahipleri veya vekili, mülk kiraya verilmiş ise yazılı beyan etmesi kaydıyla kiracıdır.

Elektrik bağlantı bedeli, bir defaya mahsus olmak üzere ve ilk bağlantı anlaşması yapılması esnasında tahsil edilir ve geri ödenmez.

Aras edaş  başvuru sahibi, dahil olmak istediği müşteri grubunu belirler, ilgili belgeleri hazırlanır ve en yakın  Müşteri Hizmetleri Merkezimize bu belgeler ve dilekçe ile başvurarak abonelik başlatabilir.

Aras edaş abonelik devri için istenen belgeler

 1. Tapu fotokopisi veya yapı ruhsatı (Yapı ruhsatının geçerlilik süresi 5 yıldır)
 2. Kimlik fotokopisi
 3. Kiracı var ise kira sözleşmesi
 4. Elektrik dosyası (Elektrikçiler odasınca verilen iş başlama- bitirme dosyası)
 5. Zorunlu deprem sigortası poliçesi

Ticarethane ise;

 1. Tapu fotokopisi veya yapı ruhsatı (Yapı ruhsatının geçerlilik süresi 5 yıldır)
 2. Kimlik fotokopisi
 3. Kiracı var ise kira sözleşmesi
 4. Elektrik dosyası (Elektrikçiler odasınca verilen iş başlama- bitirme dosyası)
 5. Zorunlu deprem sigortası poliçesi
 6. Vergi levhası

Şirket ise;

 1. a) Ticari sicil kaydı
 2. b) İmza sirküsü
Pay