Asat su aboneliğinde istenen belgeler

Asat su aboneliğinde istenen belgeler

Antalya su aboneliği

ASAT su abonesi başvuruda istenilen belgeler

1- Abonelik Başvuru Dilekçesi.
2- Kimlik İbrazı.
3- Yapı Kullanma İzin belgesi veya Genel İskan Belgesi veya 26/07/2008 tarihi öncesine ait İnşaat ruhsat belgesi
4- Mülkiyete ilişkin beyan
5- DASK – Zorunlu Deprem Sigortası Numarası Beyanı (Doğal Afet Sigortaları Kurumunca yönetilen veri tabanından sorgulanır.)
* Şirket adına işlem yapılacak ise Yetki belgesi aslı veya noter onaylı suretinin ibrazı
* Şehit – Gazi, Özürlü veya Milli Sporcu ise buna ilişkin kanıtlayıcı belge ibrazı. (Vatani Hizmet Tertibinden aylık bağlanan ve şehit dul ve yetimi sıfatıyla aylık bağlanan kişilere ait Emekli Sandığı Dul-Yetim Kartı veya Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği tarafından tanzim edilmiş Kimlik kartı, Başbakanlık Özürlüler İdaresince tanzim edilmiş Kimlik kartı)
Vekaletname ve imza sirklerinin aslı veya noter onaylı suretlerinin başvuru sahibince ibraz edilmesi

GECEKONDU İSE İLAVETEN;

1- Ruhsatsız yapılarda binanın 12/10/2004 tarihinden önce yapıldığını gösterir belge. (ilgili Belediyeden alınmış uygunluk yazısı veya bu tarih öncesine ait elektrik veya telefon aboneliği sözleşmesi)
2- Mülkiyete ilişkin beyan. (12/10/2004 tarihinden önce yapılmış gecekondu ise sahipliğin veya tasarrufunu kanıtlayıcı belge

ASAT abone devri başvurusunda istenen belgeler

1-Abonelik Başvuru Dilekçesi
2-Kimlik ibrazı.
3-Tapu Sahibi, Yeni Kiracı yeni tasarruf eden olarak mülkiyet durumuna ilişkin yapılan beyan
4-DASK (Zorunlu Deprem sigortası) poliçe numarası beyanı (Doğal Afet Sigortaları Kurumunca yönetilen veri tabanından sorgulanır.)

*Şirket ise ilaveten Yetki belgesi aslı veya noter onaylı sureti nin ibrazı)

Pay