FIRAT EDAŞ YENİ ABONELİK,ABONELİK DEVRİ,ABONELİK SONLANDIRMA İÇİN GEREKLİ BELGELER

FIRAT EDAŞ YENİ ABONELİK-ABONELİK DEVRİ-ABONELİK SONLANDIRMA İÇİN GEREKLİ BELGELER

Fırat Edaş yeni abonelik için gerekli belgeler nelerdir?

Fırat EDAŞ yeni abonelik işlemleri için gerekli olan bağlantı anlaşması yaparken abone olacak kişinin bulunması ya da kişiden alınan vekaletname ile gelinmelidir. Abonelik tarifenize göre bağlantı anlaşması için istenilen belgelerin bilgisi sayfamızın altından öğrenebilirsiniz.Mesken aboneliği ile Ticarethane aboneliğinde istenen belgeler birbirinden farklıdır.

Fırat Edaş Mesken aboneliği için:Fırat Edaş yeni abonelik

Fırat EDAŞ meskenlere İlk Abonelik Başvurusu İçin Aşağıdaki Belgeler Gereklidir;

* Başvuru Dilekçesi,

* Elektrik Projesi ve Ekleri ( Talepname vb.)

* Kimlik Fotokopisi,

* Yapı Kullanma İzin Belgesi,

* Tapu (Fotokopisi),

* Kira Sözleşmesi (Kiracı ise),

* Sayaç Faturası,Sayacın Teknik Özelliklerini Gösterir Belge,

* Perakende Satış ve Dağıtım Bağlantı Anlaşma Sözleşmeleri (İl Müdürlüklerinde yapılacaktır),

* Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi Fotokopisi, (Belediye Sınırları İçerisinde ise gerekmektedir.)

Fırat Edaş Ticarethane aboneliği için:

Fırat EDAŞ ticarethanelere İlk Abonelik Başvurusu İçin Aşağıdaki Belgeler Gereklidir;

* Başvuru Dilekçesi,

* Elektrik Projesi ve Ekleri ( Talepname vb.)

* Kimlik Fotokopisi,

* Yapı Kullanma İzin Belgesi,

* Tapu (Fotokopisi),

* Kira Sözleşmesi (Kiracı İse),

* Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi Fotokopisi, (Belediye Sınırları İçerisinde ve mesken ile aynı binada bulunuyor ise gerekmektedir.)

* Sayaç Faturası,Sayacın Teknik Özelliklerini Gösterir Belge,

* Perakende Satış ve Dağıtım Bağlantı Anlaşma Sözleşmeleri (İl Müdürlüklerinde Yapılacaktır),

* Faaliyetlerine İlişkin Olarak İlgili Resmi Kurumlardan Alınacak Belgelerden Herhangi Birisi (İşyeri Açma İzin Belgesi,    Kuruluş Yeri Belgesi, Vergi Levhası Vb.),

* Sanayi Sicil Belgesi ( Belgesi Olanlar İçin),

Fırat Edaş abonelik devri için gerekli belgeler nelerdir?

Fırat Edaş Mesken aboneliği devri için:

Meskenlere Aboneliği Devretmek İçin Aşağıdaki Belgeler Gereklidir;

* Başvuru Dilekçesi,

* Kimlik Fotokopisi,

* Tapu Fotokopisi (Mal Sahibi İse),

* Kira Sözleşmesi (Kiracı İse),

* Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi Fotokopisi, (Belediye Sınırları İçerisinde ise gerekmektedir.)

* Perakende Satış Sözleşmesi (İl Müdürlüklerinde yapılacaktır),

Fırat Edaş Ticarethane aboneliği devri için:

Ticarethanelerde Aboneliği Devretmek İçin Aşağıdaki Belgeler Gereklidir;

* Başvuru Dilekçesi,

* Kimlik Fotokopisi,

* Tapu Fotokopisi (Mal Sahibi İse),

* Kira Sözleşmesi (Kiracı İse),

* Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi Fotokopisi, (Belediye Sınırları İçerisinde ve mesken ile aynı binada bulunuyor ise gerekmektedir.)

* Perakende Satış Sözleşmesi (İl Müdürlüklerinde yapılacaktır),

* Vergi Levhası,

* Ticaret Sicil Gazetesi,

* Şirket Yetkilisinin İmza Sirküleri Veya Yetkilendirildiğine Dair Belge,

Fırat Edaş abonelik sonlandırma için gerekli belgeler?

Fırat EDAŞ aboneliği sonlandırmak için aşağıdaki belgeler gereklidir.

* Başvuru Dilekçesi,

* Kimlik Fotokopisi,

* Enerjinin Kesilip Son Endeksinin Alınması Ve Tahakkukunun Yapılması,

* Güvence Bedelinin Ödendiğine Dair Makbuzun Aslı,

* Ticarethane ve Sanayi Aboneliklerinde; Güncel Güvence Bedelinin Geri Ödenebilmesi İçin, Ödenmiş Olan
Güvence Bedeli Miktarı İle Güncellenmiş Bedel Arasındaki Farkı İçeren (0 kdv oranı ile düzenlenmiş) Fatura
düzenlenmelidir.

* Fiili Olarak Ticari Faaliyeti Bulunmayan Kurumlar, Maliye’den Mali Yükümlülüğü Olmadığına Dair Belge İle
Müracaat Etmelidir.

Pay