İKSİ SU ABONELİĞİ DEVRİ

İKSİ SU ABONELİĞİ DEVRİ

İSKİ abone devri nasıl yapılır?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresine bağlı su aboneleri ,kullandıkları su miktarına göre, su faturası ücreti ödemek durumundadır. Hukuki olarak su aboneliği  alan kişi, fatura ücretini    ödemekle mükelleftir. Mal sahipleri konutlarını yada iş yerlerini kiraya verdikleri zaman, yasal olarak sorumluluktan kurtulmak amacıyla isim değişikliği başvurusunda bulunmak durumundadırlar.

Gerekli belgeler ile İSKİ’ ye  başvuran kişiler,İSKİ  su abonesi  isim değişikliği talebinde bulunup  işlemlerini gerçekleştirebilirler.Bunun için gerekli belgeler aşağıdadır.

Gerekli Belgeler :

  1. TC Kimlik Numarası yer alan Kimlik Belgesi46931
  2. Sayacın güncel işareti
  3. Konut Aboneliğinde 170 TL Teminat Bedeli, İşyeri Aboneliğinde 396 TL Teminat Bedeli
  4. Zorunlu Deprem Sigortası (DASK)

Dikkate alınız?

-Abonelik müracaatı yapan kişinin İstanbul ili sınırları içinde NVİ Adres Kayıt Sistemi’ne (İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Adres Kayıt Sistemi) kaydı var ancak abonelik işlemi yapılacak adresten farklı ise; mal sahibi ise tapu fotokopisi kiracı ise kira kontratı fotokopisi gerekmektedir.
– İstanbul ili sınırları içinde NVİ Adres Kayıt Sistemi’ne kaydı bulunmayan kişilerin sözleşme müracaatından önce Nüfus Müdürlükleri’nden NVİ adres kaydını yaptırmaları gerekmektedir.
– Kanuni indirimlerden faydalanmak isteyen şehit, gazi ve engellilerin (engelliliğin % 40 ve üzeri olduğuna dair hastane raporu veya özürlü kimlik belgesi) durumlarını belirten resmi belge sunmaları gerekmektedir.
– Kamu Yararı güden dernek ve vakıfların, ticari işletme olmadıklarına dair resmi belgelerini sunmalarını gerekmektedir.
– İmar Kanunu’nun 31.maddesine göre 26.07.2008 tarihinden sonra inşa edilen yapılar için iskan belgesi (kullanma izin belgesi) gerekmektedir. Bu tarihten sonra inşa edilen ancak İskan belgesi bulunmayan yapılar için ancak tek sayaçtan şantiye suyu aboneliği yapılabilmektedir.
– Tüm işlemler noterden alınacak vekaletname ile başkası adına yapılabilmektedir.
– 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanununun 10 uncu maddesinde belirtilen yerlerden Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi istenir.

Daha detaylı bilgi almak isteyen İSKİ aboneleri, linki takip  edebilirler..

Pay